Historie

In 1967 kwamen enkele klanten van café “De Lange” op het idee om samen een vriendenclubje op te richten en in “spaarkasvorm” wat geld bijeen te brengen voor enkele gezellige avonden vlak voor carnaval. Het was een klein liberaal groepje van ongeveer 15 man. Zij kozen min of meer de toepasselijke naam: “De Klotskôp”. De heren waren helemaal niet van plan een grote vereniging te stichten. Zij wilden alleen onder elkaar vrolijke avonden vieren. Zo werd ongeveer twee jaar door dit clubje gespaard en gevierd totdat het clubje groter werd. Daarop werd een algemene ledenvergadering bijeengeroepen, een nieuw bestuur van negen man gekozen en tevens een nieuwe naam gekozen. Het werd De Beerpiëp. En hiermee werd een periode ingeluid van stormachtige groei en ontwikkeling van onze vereniging. Natuurlijk bleef het hoofddoel (gezellige avonden nabij Carnaval) gehandhaafd. Maar nu werden er meerdere festiviteiten georganiseerd. Ook onderging het bestuur een koerswijziging. We gingen als vereniging meer naar buiten treden. We hadden ons aangemeld en zijn aanvaard als lid van de Bond van Carnavalsverenigingen van Limburg. Vanaf dat moment zou er in de toekomst wat de Carnaval in Tegelen betreft altijd rekening moeten worden gehouden met ons.

De Beerpiëp!

Deil dees pagina: