In Memoriam – Geert Geurts

Met versjlagenheid en verdreet hebbe weej aafgeloupe dónderdig vernaome det ózze groëte kleine kammeraod Geert Geurts ós haet verlaote. Eine prachtige, werme, altiéd aktieve mins is ós as vereiniging óntvalle. Aad-prins, aad-sirremoniemeister, aad-besjteurslid en lid van de Beerpiëp Ambassadeurs.

Geert kwaam same met An beej de Beerpiëp wie hae door Twan d’m Bekker gevraog woort um ós gezelsjap in 1999 veur te gaon as prins, same met zien adjudante Rob Schouwenberg en Richard Smeets. Öm vervolges noeits mier weg te gaon. Hae woort nao zien aaftraeje metein lid en makde al flot carrière binne de klöp door de funksie van sirremoniemeister euver te nimme van ziene illustere veurgenger Frans Franzen. Die rol haet hae zeve jaor lang op eminente wiéze vervöld.

Van ’n sjtepke truuk doon waas daonao aevel gen sjpraoke. Geert woort veurzitter van de aktiviteitekemmissie en zjweijde later nag ‘nne tiéd lang d’n hamer euver de technische kemmissie. Ouch haet hae zich ingezatte vur ’t jubileum 4×11. Eigelik waas Geert altiéd bezig vur de Beerpiëp, ’t ganse jaor door. Sjtilzitte is ’n waord det in zien vocabulaire neet veurkwaam. As d’r örges hendjes móste wappere, den ware die van Geert d’r as ierste beej. Hae holp nag leever mei öm ’n fiës te laote sjlage den zelf mei te viere.

Baovenal zulle weej um in herinnering haje as eine kaerel woë-se op kós bouwe en leune. Hae sjting vur idderein klaor, niks waas te vuul gevraog. Beej Geert en An kós-se ouch op idder moment van d’n daag binnevalle, de deur sjting altiéd aop. Jaorelangk woort ónger ’t aad pepeer ophaole op d’n derde zaoterdig van de maond nao de ierste paar doeëze al eine tössesjtop gemak vur ’n bekske kóffie met get sjlappe wazel beej eur thoés ónger de veranda.

Geert waas met hert en zeel verknoch aan zien Beerpiëp en gruuets op wat weej as vereiniging dök paraat wiste te make. Det hae vanwaege zien sjlechte gezónkheid de letste jaore dökker neet den wal d’r beej kós zien, haet um vuuel pién gedaon. Hae veróntsjöldigde zich dao zelfs veur en perbeerde zoe good en kwaod as ’t ging idder momentje meij te pakke. Oét plichsbesef, maar veural ouch ömdet hae ’t neet wól en kós misse.

Now mótte weej úm misse. Dae kleine groëte mins. Weej truuëste ós met de gedachte det hae wir beej An is, vanaaf now veurgood ónaafsjeidelik. Wat bliéf, zien werme herinneringe aan óntelbare golde momente.

Geert sjting op de nominasie öm in november gehöldig te waere vur zien 2×11-jäörig lidmaatsjap. En det geit ouch gebeure! Weej zulle um beej de äöpening van ’t nieje sezoen postuum de hölde bringe die um toekump, met ’n iére-saluut en ‘nne prosit!

Deil dit niejsberich: